LUCKANS HISTORIA

Historia

Det svenska informations- och kulturcentret LUCKAN grundades i april 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Man ville skapa en finlandssvensk service- och träffpunkt för att betjäna de 70.000 svensk- och tvåspråkiga invånarna i Mellannyland.

I dagens läge har vi tio Luckor runt om i Svenskfinland. Med början från Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt och Raseborg i Nyland. I Åboland finns Luckan i Kimitoön och Åbo. Österbotten har Luckor i Karleby, Kristinestad med filialer i Kaskö och Närpes. De nyaste Luckorna finns i Tammerfors och Uleåborg. Verksamhetsideén är den samma för alla Luckor, men alla har sin egen prägel och utvecklar sin verksamhet beroende av behov och resurser.

Luckan Kimitoön inledde sin verksamhet år 2002 och upprätthålls i dag av Kulturföreningen Lande rf. Luckan finns i kulturhuset Villa Lande i Kimito.

Vår verksamhet understöds av:

Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Kimitoöns kommun.

Luckans soffa

Luckan 2