LUCKORNA I LANDET

För markören över rubriken ”Luckorna i Finland” uppe i balken så kommer du åt länkar till de andra Luckornas webbsidor. Luckan finns i Borgå, Helsingfors, Karleby, Karis, Kimito, Kyrkslätt, Sydösterbotten med ”huvudkontor” i Kristinestad och filial i Närpes och Kaskö, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

LUCKAN I BORGÅ

Borgåhttp://borga.luckan.fi
telefon: 019-582 002
e-post: luckan@grand.fi
Biskopsgatan 28, 06100 Borgå

LUCKAN I HELSINGFORS

Helsingforshttp://luckan.fi/helsingfors/
telefon: 050 – 5210080
e-post: info@luckan.fi
Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors

LUCKAN I KARLEBY

Karlebyhttp://karleby.luckan.fi/
telefon: 050-347 05 27, e-post: luckan.karleby@kulturosterbotten.fi
Stadsbiblioteket, Storgatan 3, 67100 Karleby

LUCKAN PÅ KIMITOÖN

Kimitohttp://kimito.luckan.fi/
telefon: 044 7260 170
e-post: kimitoon@luckan.fi
Engelsbyvägen 8, Villa Lande, 25700 Kimito

LUCKAN I KYRKSLÄTT

Kyrkslätthttp://kyrkslatt.luckan.fi
telefon: 09 296 3830
e-post: kyrkslatt@luckan.fi
Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

LUCKAN I RASEBORG

Raseborghttp://raseborg.luckan.fi
telefon: 044-017 0176
e-post: raseborg@luckan.fi
Torggatan 3 (Tryckis-huset), 10300 Karis

LUCKAN I SYDÖSTERBOTTEN

Sydösterbottenhttp://sydosterbotten.luckan.fi
telefon: 044 750 3231
e-post: hanna-mari.kamppikoski@kulturosterbotten.fi
Östra Långgatan 49, 64100 Kristinestad

LUCKAN I TAMMERFORS

Tammerforshttp://tammerfors.luckan.fi
telefon: 044 2064703
e-post: tammerfors(at)luckan.fi
Otavalangatan 9, 33100 Tammerfors

LUCKAN I ULEÅBORG

Uleåborghttp://uleaborg.luckan.fi
telefon: 044-9814435
e-post: tapio.niemi@netikka.fi
Nordens Hus i Uleåborg
Sepänkatu 9, 90100 Uleåborg

LUCKAN I ÅBO

Åbohttp://abo.luckan.fi
telefon: (02) 233 1986
e-post: abo@luckan.fi
Auragatan 1 B, 20100 Åbo